Aktuellt

Gammalt

Lagförslag

2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, beslutat 2012-11-28