TODO: Merge with email-service.mdwn.

Arkitektur Storage, nfsv4/afs/gluster/rsync? replikerande mysql? Imapd, redundant - Hur mycket kan vi kryptera? Header? Body? smtpd, redundant - Hur mycket kan vi kryptera? Spamtvätt? - Styra per användarpreferens - Greylistning Mailbox/maildir? Användare på maskiner, en per medlem? Behövs rsync för användare? - Eller något alternativ som fungerar lika Hantering av unika domäner

Användarhantering - Unikt ID per medlem - Allt i LDAP? - Unik token per medlem vid initial kontakt? - Ett alias per användare under @dfri.se - Domän @dfri.se eller @mail.dfri.se? - PGP uppsatt vid initial kontakt per medlem? - Vi sparar PGP-signatur som ett "ID" - En Yubikey per medlem? - Knyta egna domäner till sig

Adminportal - Skapa nycklar ( om möjligt med så få manuella steg som möjligt) - Ladda upp nycklar - Välja vilket "läge" användaren vill köra i, exempel på lägen: - Normalt - Meh, jag vill ha mail, kryptering = optional. Just make it work! - Försiktigare - Viss info kan gå okrypterat, jag litar på er spamkoll. - Paranoia - Lita inte på något, kolla ingen spam, kryptera allt - Egen domän - Hantera dess alias m.m.