Proposition 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet

DFRI vill att Sveriges riksdag röstar emot 2013/14:KU6.

2013-11-19 Mail till riksdagens ledamöter (sändlista)

2013-11-19 Blogginlägg om motiveringen till DFRI:s engagemant