Hej!

IP-adressen i fråga innehas av ett exitrelä i anonymiseringsnätverket Tor.

Tor är programvara som gör det möjligt för utsatta personer att nyttja internet säkert och anonymt genom att dirigera trafik genom multipla Tor-reläer. Ingen trafik loggas och ingen information om föregående hopp registreras.

Tor är förutom det ett forskningsprojekt finansierat av bland andra SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete), BBG (Broadcasting Board of Governors), NSF (The National Science Foundation) och donationer från privatpersoner. Se https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en för en lista med alla sponsorer.

För mer information om Tor, se: https://www.torproject.org/overview.html .

Tors design och implementation innebär att vi inte kan göra mycket för att utreda detta ärende vidare.

För att undersöka om viss IP-adress innehas av ett exitrelä i Tor-nätverket så finns tjänsten TorDNSEL: https://www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en

Det finns också möjlighet att ta reda på om ett exitrelä har haft en specifik IP-adress någon gång i tiden via tjänsten ExoneraTor: https://metrics.torproject.org/exonerator.html .

Med vänlig hälsning :DFRI Abuse Team