Vad har DFRI gjort sedan vi startade hösten 2011?

Vi har bland annat

 • lämnat synpunkter på hur operatörerna skall hantera trafikdata lagrade som en effekt av datalagringsdirektivet

 • börjat driva frågan om den s.k. cookielagen

 • blivit medlemmar i EDRi, hjälpt till med ändringsförslag till EU-parlamentet och bistått med teknisk hjälp till ett system för behandling av ändringsförslag

 • arrangerat två konferenser och varit med och deltagit som talare på ytterligare fyra stycken

 • byggt upp ett nät bestående av fyra sajter i stockholm, annonserar två PI-nät av varje smak, transit från tre operatörer, anslutna till två IX:er, peerar av 12%

 • drift och utveckling av tor; tre relän som gör 250 Mbps och ett privat tor-nät för test av IPv6

Hur finansierade vi detta?

 • medlemsavgifter från ca 40 medlemmar

 • pengar från TU-stiftelsen

Hur kan vi finansiera det i framtiden?

 • fler medlemmar

 • löpande donationer el. större engångsdonationer

 • projektpengar, a la TU

 • ett fåtal konsulter donerar intäkterna från en dags arbete

Vad kommer under 2013?

 • fler tjänster

 • leta pengar

 • kartlägga övervakningsföretag

 • arrangera fler seminarier och liknande

 • mer EU-aktivitet

Den långa listan på saker vi gjort

(sverige och svensk lagstiftning)

(eu)

 • blivit medlemmar i EDRi

 • besökt EDRi's kontor i Bryssel

 • hjälpt EDRi med ändringsförslag för DPR och DPD (EU-parl)

 • hjälpt till med at4am, ett system för att hantera ändringsförslag

 • initierat ett försök att få EU-kommissionen att sluta blockera Tor-användare

(konferenser, presenterationer, media)

(teknik och infrastruktur)

 • byggt upp ett nät bestående av fyra sajter i stockholm, annonserar två PI-nät av varje smak, transit från tre operatörer, anslutna till två IX:er, peerar av 12%

 • drift och utveckling av tor; tre relän som gör 250 Mbps och ett privat tor-nät för test av IPv6

(övrigt)

 • Finspy/Finfisher och GMP