Aktuella svenska utredningar

Hemlig dataavläsning

Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning

Ju 2016:12 Utredningen om hemlig dataavläsning

Särskild utredare: Petra Lundh

Sekreterare: David Caldevik

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 (13?) november 2017.

Beslagsutredningen

Dir. 2016:20 Moderna regler om beslag och husrannsakan

Ju 2016:08 Beslagsutredningen

Särskild utredare: Niklas Wågnert

Sekreterare: Johanna Kallifatides

Uppdraget ska redovisas senast den 28 september 2017.

Hur står det till med den personliga integriteten?

En kartläggning av Integritetskommittén.

Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast 1 juni 2017.

Utredningen om datalagring och EU-rätten

Direktiv 2017:16 Datalagring och EU-rätten

Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2018.