Uppsala Linux User Group hackathon 2018-12-01

** Linus

 • Mjukvaruutvecklare, systemadministrör; nät, säkerhet, privatlivsskydd
 • DFRI; styrelseordförande, sysadmin
 • Tor Project; styrelseledamot, sysadmin

** DFRI:s mål och vision

 • Främjande av digitala rättigheter
 • Människors rätt att själva bestämma över sin personliga information
 • Ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt

** DFRI:s verksamhet

 • Tor-relän
  • Drygt 1 Gbit/s, ca 2% exit probability
  • RPI i hemmet
 • Hostingtjänster
  • Fripost, Security Without Borders och en Tor DA
 • Konferenser, cryptopartyn, workshops
 • Remissyttranden
  • Hemlig dataavläsning (2018)
  • Datalagring (2018)
  • MSB's tekniska sensorsystem (2017)
  • Datalagringsutredningen (2015)
  • Offentlighets- och sekretesslagen (2014)
  • Föreskrifter ang trafikdatalagring (2012)
 • Andra yttranden
 • Infrastrukturutveckling
 • EDRi
 • Styrelse- och arbetsmöten

** Massövervakning - Alla har något att dölja - Panopticon/panspectron ==> ändrat beteende - Självcensur ==> stagnation av samhället - Metadata är data om data; "we kill based on metadata" - Rättsäkerheten garanteras av bl.a. oskuldspresumtionen men hotas av massinsamling av metadata - Privatlivshot inte bara problem för individ utan också på samhällsnivå - Priviligerade grupper tenderar att riskera mindre men är de som sätter normer och fattar beslut - Ekonomin baseras på reklamintäkter, vi betalar med vårt data - Lagring är billigt och användardata det nya guldet - Real-time bidding - Internet byggdes utan privacy i åtanke; multipla nivåer av spårning

** Tor - Flerhoppsproxy för att dölja IP-adress - Tor Browser för att skydda mot spårning på applikationslagret - Frivilligbaserat nät - Vem vill installera Tor Browser (dator), Orbot + Tor Browser (android) eller ett relä (dator)?