Mötesprotokoll har flyttat till /dfri/motesprotokoll/.