Nytt medlemskap

Idag

Ny medlem

 1. eventuellt: mejl inkommer till ekonomi@

 2. eventuellt: mejl till medlem "återkommer när vi bekräftat din betalning"

 3. betalning inkommer, till bankkonto, paypal, bitcoin eller kontant

 4. kassören kopplar samman mejl och inbetalning

 5. text-baserat medlemsregister uppdateras med följande information

  • medlemsnummer allokeras i register

  • egenvalt "handle" (ofta e-postadress)

  • första-datum = now()

  • senast-datum = now()

  • expireringsdatum = now() + betalningsperiod, ofta ett år

 6. om "handle" ser ut som en e-postadress

  • e-postadressen ansluts till medlem@lists.dfri.se

  • mejl skickas med "välkommen, ditt medlemsnr är X, ditt medlemskap expirerar YYYYMMDD"

Förnyat medlemskap

Avslutat medlemskap

Imorgon

Förnyat medlemskap

Idag

Likt "Nytt medlemskap" med följande skillnader

 • mejl kommer sällan in

 • inbetalning skall kopplas till befintlig post i medlemsregistret

 • medlemsregistret skall uppdateras: senast-datum och expirerings-datum

Imorgon

Påminnelse om förnyelse av medlemskap

Idag

TODO

Imorgon

Expirerat medlemskap

Idag

 • e-postadress i expirerad post avregistreras från medlemslistan (medlem@) en vecka efter att den sista varningen gått ut per e-post

 • expirerad post i medlemsregister raderas i sin helhet en vecka efter att den sista varningen gått ut per e-post

Imorgon

Om lagring av data

Medlemsregistret lagras i krypterad form på en av DFRI:s servrar. Registret är krypterat i tre PGP-nycklar tillhörande föreningens kassör, ordförande och sekreterare. Tillgång till en av dessa nycklar är tillräckligt för att kunna dekryptera.

Det krypterade medlemsregistret säkerhetskopieras till ytterligare en server, efter att ha krypterats i en nyckel som föreningens systemadministratörer, f.n. tre personer, har tillgång till.

Det kan ta upp till två år innan säkerhetskopierat data raderas. Att radera data från lagringsmedium som HDD och SSD betyder oftast inte att datat är oåterkalleligen utplånat.

Arbetsmöten

2015-05-20

Flöde idag, ny medlem

 • Anmälan inkommen
 • Betalning verifierad
 • Post i medlemsgergister skapat
 • Ansluten till medlem@
 • Svar på anmälan skickad per mejl
 • Medlemsavgift bokförd

Medlemsregister

 • Medlemsnummer
 • "Handle", ofta e-postadress
 • Datum för senaste betalning
 • Datum för första betalning
 • Datum för expirering (optional)

Att göra

 1. Generera faktura/inbetalningskort som PDF/HTML
 2. Skapa bli-medlem-formulär, alternativ:
  • Skriva egen kod
  • Hitta PW-plugin (bästa alternativet)
  • Hitta annan färdig kod (näst bäst)
 3. Hitta leverantör av betalningslösning med
  • låg fast avgift
  • gärna Bitcoin